บริการ
 
ห้องพักผู้ป่วย
 
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
ติดต่อเรา


 

โปรแกรมและแพ็คเกจ                     ดูทั้งหมด

🎉☔️โปรสุขภาพแรงๆ แซงลมฝน ☔️🎉 กับโปรแกรม Happy rainy season  ตรวจสุขภาพ 12 รายการ 1,290 บาท

 

ข่าวสารและกิจกรรม                           ดูทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในวันลอยกระทงที่ผ่านมา...💗

 

บทความจากแพทย์                          ดูทั้งหมด 

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คือ การที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็วไปหรือช้าไป ซึ่งเป็นผลทำให้...