วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

💉กับวัคซีน Dengvaxia💉

ป้องกัน 4 สายพันธ์ ฉีดสามเข็ม ราคาเข็มละ 2,900 บาท (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)

☎️ สอบถามเพิ่มเติมโทร.077-658-555 ต่อ 0 หรือ 844